Pasha Allahun, ajo me të vërtetë më mahniste.

Pasha Allahun, ajo me të vërtetë më mahniste

Ibnul Xheuzi – rahimehullah – tregon: Sejjari, rahimehullah, rrëfen nga Rijjah, rahimehullah, i cili ka thënë:

Më kanë përmendur një grua, andaj, u martova me të. Sa herë që mbaronte së faluri namazin e jacisë, ajo parfumonte veten e saj, zbukuronte veten e saj me temjan dhe veshte rroba të bukura. Pastaj, më afrohej dhe më thoshte: “A ke ndonjë nevojë?” Nëse i thosha po, ajo do të qëndronte me mua; dhe nëse i thosha jo, ajo do të hiqte rrobat e saj të bukura dhe do të qëndronte në namaz deri në agim. Rijah, thotë:”Pasha Allahun, ajo me të vërtetë më mahniste.”

[Sifetus Safuah: faqe: 116]

Advertisements